2 thoughts on “lesotho_flag_icon”

  1. BUT ANYWAY NTATE THABANE NNA LE BASOTHO BOHLE REO LAKALETSA KHAPHUKHAPHU EA MAHLONOLO LE TSIRELETSO HO NTLATLAMACHOLLO SE NESA PULA HA MOLIMO AO TATAISE KA OENA LESOTH LE HOLE KA NNETENETE KHOTSO E NGATAFALLE BANA BA THESELE PETE LE MOKHACHANE KOTO ELLE NAHA E KHUTLE LE MATEKOANE BASOTHO BAKHUTLELE HAE LENGAU LE LONA LEKHUTLE(707)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *